"Rok Wilkołaka" Berni Wrightson - grafika i autograf

Jest to strona z ilustracją wyciętą z wydania amerykańskiego, podpisana przez artystę srebrnym markerem.

Social Media
STRONA NA SKRÓTY: