Famous Monsters of Filmland #202

Famous Monsters of Filmland #202 Data wydania: wiosna 1994
Cena: $5,95

Magazyn prowadzony przez Forresta J. Ackermana
 
Często podaje się, że "Zabójca" jest innym wariantem opowiadania "Muszę uciekać!". Nie da się polemizować z argumentami dotyczącymi podobieństwa formy i fabuły. Dużo ciekwasza jest geneza samego opowiadania.


W latach 60-tych Forrest J. Ackerman pracował nad magazynem "Spaceman". O tej historii King opowiada w swojej książce "Jak Pisać: Pamiętnik rzemieślnika":
"W 1960 roku wysłałem do niego opowiadanie. Z tego, co pamiętam, było to pierwsze opowiadanie, jakie zaproponowałem wydawcy. Nie przypominam już sobie tytułu, ale byłem wówczas wciąż jeszcze w Romanowskiej fazie mojego rozwoju i owa opowieść z pewnością wiele zawdzięczała morderczej małpie ze słojem po złotej rybce na głowie.
Opowiadanie zostało odrzucone, lecz Forry zatrzymał je sobie (Forry zatrzymuje wszystko. Może to potwierdzić każdy, kto kiedykolwiek zwiedzał jego dom - Ackertament). Jakieś dwadzieścia lat później, gdy podpisywałem książki w księgarni w Los Angeles, Forry zjawił się w kolejce z moim opowiadaniem, napisanym z pojedynczymi odstępami na dawno zaginionej maszynie Royal, którą matka podarowała mi na gwiazdkę, gdy miałem jedenaście lat. Chciał, bym mu je podpisał, i chyba to zrobiłem, choć całe to spotkanie było tak surrealistyczne, że nie mam całkowitej pewności. Oto prawdziwa zjawa z przeszłości. O rany!"

Nieco inną wersję przytacza we wstępie do publikacji (tekst "King of the Chill") sam Ackerman. Pisze, że podczas prywatnego spotkania z Kingiem w okolicach 1980 roku wykonali pewien eksperyment. Ackerman miał przeczytać Kingowi fragment opowiadania, a King miał odgadnąć jego autora.
"Chciałbym móc wtedy zarejestrować jego wyraz twarzy gdy tama w końcu pękła a sam zdał sobie sprawę, że to jego tekst... sprzed dwudziestu lat".
Podobno wtedy właśnie Ackerman dostał autograf (który widać na reprodukcji) i pozwolenie na publikację opowiadania, ale nie wiadomo, czemu zwlekał z tym kolejne 14 lat.
Social Media
STRONA NA SKRÓTY: