Windu ERROR

Syntax error in template "c02a1682efe65b4fda794cf1179dbe42a5984e5a" on line 1 "Kolejnym audiobookiem w ramach nowego cyklu Audioteki "Stephen King.Opowiadania" są "Skazani na Shawshank" czytani przez Zbigniewa Zapasiewicza. Wersja audio dostępna w postaci plików mp3 trwa 4 godziny 22 minuty i kosztuj 19,90zł.{{W name=kingGallery o=1 c=1 s=60))}}" - Unexpected ")", expected one of: "}}"